Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych – ZUS

Od dnia 1 stycznia 2013 r. zacznie obowiązywać ustawa z dnia 12 października 2012 r., o zmianie ustawy oświadczeniach rodzinnych. Jest to nowelizacja obowiązującej  dotychczas ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych…

45. Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych