Nowelizacja rozporządzenia w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych – Akcyza

Z dniem 12 czerwca 2012 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych. Rozporządzeniem tym zmieniono § 12, regulujący zasady dysponowania magazynowanym…

14. Nowelizacja rozporządzenia w sprawie kontroli niektórych wyrobów