Nowe zasady ustalania miejsca świadczenia usług polegającego na wynajmie środków transportu – od dnia 1 stycznia 2013 r.– VAT

Zgodnie z art. 28j ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, miejscem świadczenia usług krótkoterminowego wynajmu środków transportu jest miejsce, w którym te środki transportu są faktycznie oddawane do dyspozycji usługobiorcy. Przez krótkoterminowy wynajem…

6. Nowe zasady ustalania miejsca świadczenia usług polegającego na wynajmie

Kategorie: VAT.