Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z akcyzy

Tuż przed nowym rokiem opublikowane w Dzienniku Ustaw zostało rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego w dużej mierze powiela przepisy rozporządzenia, które obowiązywały do końca 2015 r. Przygotowane przez resort finansów modyfikacje zakładają dostosowanie regulacji do lipcowej noweli ustawy o podatku akcyzowym. Nowe rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

W stosunku do poprzednio obowiązującego rozporządzenia wykreślony został m.in. przepis § 2, który dotyczył obowiązku prowadzenia ewidencji pozwalającej na określenie ilości zużytej energii elektrycznej, sposobu jej wykorzystania i przekazywania oświadczeń dotyczących ilości zużytej energii elektrycznej i sposobie jej wykorzystania. Przepisy te stanowiły warunki zwolnienia, o którym mowa jest w art. 30 ust. 6 i 7 z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.
Inną, znaczącą zmianą jest modyfikacja § 6, z którego wykreślono pkt 1. Dotyczył on zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem w obszarze, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o podatku akcyzowym. Miało to zastosowanie do przypadków odnoszących się do podmiotu zużywającego.

Reasumując przygotowanie przedmiotowego rozporządzenia miało ścisły związek z tym, że lipcowa nowela nie określa prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych jako warunku zwolnienia z podatku akcyzowego.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych