Nowe rozporządzenie w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatków akcyzowych – Akcyza

W dniu 8 maja 2012 r. opublikowane zostało Rozporządzenie Rady 389/2012 z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie współpracy administracyjnej współpracy administracyjnej w dziedzinie podatków akcyzowych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 2073/2004. Rozporządzenie to, podobnie jak dotychczas…

13. Nowe rozporządzenie w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatków akcyzowych