Nowe obowiązki leasingodawców – korygujemy a nie deklarujemy faktury – VAT

Po wyroku TSUE z dnia 17 stycznia 2013 r. (C-224/11), każdy leasingodawca, który opodatkował stawką podstawową refakturowane na leasingobiorcę usługi ubezpieczeniowe, ma obowiązek wystawić faktury korygujące. Wiadomo, że w przeszłości został do tego zmuszony niefortunną uchwałą…

4. Nowe obowiązki leasingodawców