Nowe normy dotyczące dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych już w obrocie prawnym

W Dzienniku Ustaw opublikowano dwa nowe rozporządzenia Ministerstwa Finansów, które dotyczą wysokości norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych, oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych weszły w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów nowe rozporządzenia zostały zmodyfikowane w taki sposób, aby były zgodne z lipcową nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym.

W przedmiotowych rozporządzeniach dokonano poszerzenia definicji ubytków wyrobów akcyzowych o straty wyrobów niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy akcyzowej (opodatkowanych stawką akcyzy inną niż zerowa). Oznacza to, że dotyczą one wyrobów powstałych podczas stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, z wyłączeniem strat powstałych w trakcie produkcji, w tym głównie olejów smarowych. Zmiany dotyczą także rozszerzenia definicji o wyroby akcyzowe określone w załączniku nr 2, które podlegają opodatkowaniu zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie, które powstały w czasie stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, z wyłączeniem strat powstałych podczas ich produkcji i podczas przemieszczania poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie dokumentu dostawy.

Reasumując przepisy te mają w swoim założeniu doprowadzić do usunięcia pojawiających się w dotychczasowym stanie prawnym wątpliwości interpretacyjnych. W przypadku wyrobów akcyzowych, których dotyczą zmiany, możliwe będzie rozliczanie norm ubytków na podstawie norm dopuszczalnych ubytków w wysokości odpowiedniej dla paliw ciekłych, powstających w trakcie przyjęcia do magazynu, magazynowania, przeładunku w składzie podatkowym czy wydania wyrobów z magazynu.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych