Nowe kody ubezpieczeń społecznych – ZUS

Od dnia 1 kwietnia  2014 r. obowiązują nowe kody tytułu ubezpieczeń wprowadzone na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 września 2013 r.

Rozporządzenie wprowadziło wiele zmian z dniem 1 listopada 2013 r. Część nowych kodów ubezpieczenia obowiązuje jednak od dnia 1 kwietnia 2014 r.

Poniżej nowe kody tytułu ubezpieczenia obowiązujące od dnia 1 kwietnia 2014 r. wraz z opisami:

  1. kod 26 00 – osoba pobierająca nauczycielskie świadczenie kompensacyjne zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej – obowiązuje od 1 kwietnia 2014 roku,
  2. kod  26 01 – osoba pobierająca nauczycielskie świadczenie kompensacyjne zamieszkała w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – obowiązuje od 1 kwietnia 2014 roku,
  3. kod 27 00 – osoba pobierająca emeryturę pomostową zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej – obowiązuje od 1 kwietnia 2014 roku,
  4. kod  27 01 – osoba pobierająca emeryturę pomostową zamieszkała w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – obowiązuje od 1 kwietnia 2014 roku.

Kody tytułu ubezpieczenia wprowadzone na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 września 2013 r. obowiązujące  od dnia 1 listopada 2013 r.:
kod 19 10 – osoba podlegająca dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej – obowiązuje od 1 listopada 2013 roku.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com