Nowa umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarta pomiędzy Polską a Singapurem

W Dzienniku Ustaw opublikowana została pełna treść polsko-singapurskiej umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, która obowiązuje od dnia 6 lutego 2014 r. Nową umowę sporządzono według modelowych wzorców Organizacji Współpracy i Rozwoju Gospodarczego (OECD). Porozumienie zastąpiło wcześniejszą umowę z 1993 r. Zgodnie z obowiązującą wcześniej umową, główną metodą unikania podwójnego opodatkowania była metoda wyłączenia z progresją. Zastąpiono ją metodą zaliczenia proporcjonalnego. Nowością jest również tzw. klauzula przenoszenia. Rozwiązanie to stosowane jest w systemach podatkowych, w których opodatkowanie dochodów uzyskanych ze źródła zagranicznego zależne jest od przekazania przedmiotowych dochodów na terenie kraju, którego rezydentem jest dany podatnik. Klauzula odnosi się bezpośrednio do dochodów przekazywanych z Polski do Singapuru.

O wejściu w życie zapisów porozumienia informuje oświadczenie rządowe z dnia  11 lutego 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Singapuru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz protokołu do tej umowy, podpisanych w Singapurze w dniu 4 listopada 2012 r. (Dz. U.
z 2014 r. poz. 444).

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com