Nowa regulacja dotycząca momentu przychodu z tytułu realizacji pochodnych instrumentów finansowych. Ujednolicenie definicji „instrumentów finansowych” – PIT, CIT

Projekt z dnia 24 sierpnia 2012 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw przewiduje m.in. ujednolicenie stosowanych w ustawach o podatkach dochodowych definicji…

25. Nowa regulacja dotycząca momentu przychodu z tytułu realizacji