Nowa podstawa opodatkowania w świetle projektu nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 10 sierpnia 2012 r. – VAT

W aktualnym stanie prawnym, co do zasady, podstawę opodatkowania stanowi obrót. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa…

7. Nowa podstawa opodatkowania w świetle projektu nowelizacji

Kategorie: VAT.