Nowa definicja samochodu osobowego jednak od dnia 1 stycznia 2014 r. – PIT

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r., Nr 102, poz. 585), z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 proponowano wprowadzenie nowej definicję samochodu osobowego…

18. Nowa definicja samochodu osobowego jednak od dnia 1 stycznia 2014 r.

Kategorie: PIT.