Nowa definicja próbki od dnia 1 stycznia 2013 r.– VAT

Z dniem 1 stycznia 2013 r. planowana jest zmiana definicji próbki z art. 7 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług (przekazanie nieodpłatne próbek nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług). Zgodnie z obecnie obowiązującą definicją, przez próbkę rozumie się niewielką ilość…

1. Nowa definicja próbki od dnia 1 stycznia 2013 r.

Kategorie: VAT.