Nowa definicja „próbki”– VAT

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadza nową definicję „próbki”. I tak zgodnie z proponowanym nowym brzmieniem art. 7 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług przez próbkę, o której mowa w ust. 3, rozumie się…

1. Nowa definicja próbki

Kategorie: VAT.