Nowa definicja działalności gospodarczej od dnia 1 kwietnia 2013 r. – VAT

Od dnia 1 kwietnia 2013 r. zmianie ulegnie definicja działalności gospodarczej. Zgodnie z jej nowym brzmieniem przez działalność gospodarczą rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników…

1. Nowa definicja działalności gospodarczej od dnia 1 kwietnia 2013

Kategorie: VAT.