Nota korygująca i faktura zaliczkowa pojawiają się i znikają, czyli wielkie niewiadome od 1 stycznia 2013 r. – VAT

W najnowszej wersji ustawy o podatku od towarów i usług, opracowanej po I czytaniu w komisjach sejmowych, zawartych zostało kilka istotnych zmian. Najbardziej jednak istotną wydaje się przywrócenie w przepisach fakturowych (art. 106 a-n) niezmiernie istotnych dla praktyki obrotu instytucji…

3. Nota korygująca i faktura zaliczkowa pojawiają się

Kategorie: VAT.