Nonsensowna interpretacja „pierwszego zasiedlenia” nieruchomości dla potrzeb podatku od towarów i usług – VAT

W judykaturze dominuje pogląd, że pojęcie pierwszego zasiedlenia, które ma kluczowe znaczenie dla opodatkowania dostawy nieruchomości, należy interpretować w szczególny sposób. Otóż zdarzenie to następuje tylko wtedy, gdy jest ono „w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu”, czyli wyłącznie w wyniku:…

9. Nonsensowna interpretacja pierwszego zasiedlenia