Nonsens fakturowy – po co przyspieszać rewolucję fakturową o jeden miesiąc? – VAT

Z opublikowanej kolejnej wersji (ponoć bardzo zaawansowane – „do podpisu”) nowelizacji rozporządzenia fakturowego dowiedzieliśmy się, że minister finansów chce… przyspieszyć o jeden miesiąc, czyli na dzień 1 grudnia 2012 r., rewolucję fakturową, którą wprowadza w UE dyrektywa 2010/45/UE…

9. Nonsens fakturowy – po co przyspieszać rewolucję fakturową o jeden miesiąc

Kategorie: VAT.