NIK apeluje o uszczelnienie systemu podatkowego

NIK wskazuje, że Ministerstwo Finansów powinno szybciej wprowadzać rozwiązania ułatwiające zwalczanie oszustw podatkowych.

NIK podsumował wyniki swoich kontroli dotyczące walki z tzw. szarą strefą w gospodarce. Z przedstawionych przez NIK wyników możemy dowiedzieć się, że szczególnie w ostatnich latach przeciwdziałanie takim patologiom nie było wystarczająco skuteczne. Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski w zeszłotygodniowym spotkaniu wskazał najważniejsze wnioski z kontroli przeprowadzonych w kilku ostatnich latach. Jak wskazał prezes Izba w swoich kontrolach zajmuje się zarówno rozwiązaniami systemowymi, jak i skutecznością/prawidłowością działania służb podległych resortowi finansów.

Każda z kontroli NIK wykazywała, że przeciwdziałanie oszustwom podatkowym jest w Polsce niewystarczająco skuteczne. Skalę problemu pokazuje m.in. wyraźny spadek relacji dochodów podatkowych do PKB – w latach 2013-2015 odsetek ten był niższy niż w latach 2005-2012 i wynosił stale poniżej 15 proc. Równocześnie zgłaszano wnioski o przyspieszenie wprowadzania rozwiązań pozwalających na bardziej efektywną walkę z oszustwami. Wśród takich działań znalazło się np. wdrożenie tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego, do czego ma dojść w 2016 r. Izba apeluje też m.in. o wprowadzenie generalnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.

Reasumując, zdaniem prezesa NIK, zastosowanie tego rodzaju rozwiązań powinno skutkować stopniowym ograniczaniem szarej strefy, a efekty mają być widoczne już w bieżącym roku. Czas pokaże, czy słowa te będą słowami proroczymi. Nie ulega jednak wątpliwości, że niezwłocznie powinny być podjęte jakieś kroki, które uszczelniłyby Polski system podatkowy.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: Najwyższa Izba Kontroli