Niezamortyzowane nakłady w obcym środku trwałym a koszty uzyskania przychodu – CIT

W pierwszej kolejności podatnik podatku dochodowego od osób prawnych musi określić, czy nakłady poniesione na obcy środek trwały należy traktować jako remont czy ulepszenie. W pierwszym przypadku możliwe jest zakwalifikowanie całości wydatków jako bezpośrednie koszty uzyskania…

19. Niezamortyzowane nakłady w obcym środku trwałym

Kategorie: CIT.