Nieruchomości nie wykorzystywane w działalności gospodarczej ze względów technicznych – Podatek od nieruchomości

Przedmiotem opodatkowania są nieruchomości w rozumieniu prawa cywilnego oraz budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Związek z prowadzoną działalnością gospodarczą determinuje opodatkowanie gruntów i budynków…

27. Nieruchomości nie wykorzystywane w działalności gospodarczej