Nieodpłatne świadczenie na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – CIT

Art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych statuuje, iż w przypadku, gdy podatnik otrzyma nieodpłatne świadczenie, obowiązany jest wykazać z tego tytułu przychód. Na gruncie ustawy wskazanej powyżej nie zostało zdefiniowane…

17. Nieodpłatne świadczenie na gruncie ustawy o podatku dochodowym

Kategorie: CIT.