Nieodpłatne przekazanie materiałów reklamowych i informacyjnych – VAT

Jak wynika z art. 7 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług nie uznaje się za odpłatną dostawę towarów czynność polegającą na przekazaniu prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika. Za prezenty o małej wartości rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób, a gdy przekazania nie ujęto w tej ewidencji, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł. Jednakże, czy przekazanie materiałów reklamowych i informacyjnych, których wartość przekracza 10 zł, będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Zadaniem materiałów reklamowych i informacyjnych jest przekazanie informacji na temat danego produktu. Stąd przekazanie tych towarów nie ma dla otrzymującego charakteru konsumpcyjnego co prowadzi do wniosku, że tego rodzaju nieodpłatne przekazanie nie stanowi dostawy towarów opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. Powyższy pogląd jest zgodny ze stanowiskiem organów podatkowych. W interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 26 czerwca 2013 r. (IPTPP1/443-308/13-4/MG) wskazano, że „przekazanie przedmiotowych drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych dotyczących dystrybuowanych materiałów nie będzie podlegało opodatkowaniu z uwagi na fakt, iż nie posiadają one wartości konsumpcyjnej dla kontrahentów”.

Powyższy pogląd jest sporny w świetle zmian art. 7 ustawy, które wprowadzone zostały w 2013 r.

Kategorie: VAT.