Nieodpłatne poręczenie a przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia – CIT

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przychodami są w szczególności wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z wyjątkiem świadczeń związanych…

25. Nieodpłatne poręczenie a przychód z tytułu nieodpłatnego

Kategorie: CIT.