Nie będzie podwyższonych stawek podatku od towarów i usług mimo przekroczenia progu ostrożnościowego 55%? – VAT

W dniu 21 czerwca 2012 r. Ministerstwo Finansów ogłosiło pierwszą wersję projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o podatku od towarów i usług. Projekt w dniu 11 września 2012 r. został przekazany do rozpatrzenia przez stały komitet…

9. Nie będzie podwyższonych stawek podatku od towarów i usług

Kategorie: VAT.