Naprawa powypadkowa samochodu firmowego

Przychodami z pozarolniczej działalności gospodarczej są m.in. otrzymane odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej.

Na gruncie tej regulacji odszkodowania otrzymywane przez przedsiębiorców dotyczące należących do ich firm samochodów, w tym odszkodowania przekazywane bezpośrednio podmiotom dokonującym naprawy szkód (np. warsztatom samochodowym), stanowią dla przedsiębiorców przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Jednocześnie należy przyjąć, że fakt opłacenia naprawy samochodu przez firmę ubezpieczeniową nie stanowi przeszkody w zaliczeniu wydatków na naprawę do kosztów uzyskania przychodów (z uwzględnieniem przepisu art. 23 ust. 1 pkt 48 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który wyłącza możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kosztów remontów powypadkowych samochodów, jeżeli nie były one objęte ubezpieczeniem dobrowolnym).

Wnioski te potwierdzają organy podatkowe w udzielanych wyjaśnieniach; można tu wskazać na postanowienie naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław-Fabryczna z 11 maja 2006 r. (sygn. PDI415/1/105/36/06), w którym organ stwierdził, że „niezależnie od faktu, czy odszkodowanie zostało wypłacone wnioskodawcy czy zostało przekazane przez ubezpieczyciela bezpośrednio wykonawcy naprawy, u podatnika powstaje przychód z działalności gospodarczej w dacie jego otrzymania zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 12 ustawy, ponieważ otrzymane odszkodowanie dotyczy składników związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Również niezależnie od tego, czy zapłaty za fakturę dokonał ubezpieczyciel czy podatnik, wnioskodawca ma prawo zaliczyć kwotę wynikającą z faktury w ciężar kosztów”.

Kolejnym przykładem może być postanowienie naczelnika Urzędu Skarbowego w Zgierzu z 12 grudnia 2005 r. (sygn. I-1/415/16/05), w którym organ stwierdził, że „kwota odszkodowania jest należnością ubezpieczonego (podatnika), a sposób rozliczenia naprawy powypadkowej – czy nastąpi z woli podatnika w formie bezgotówkowej (ubezpieczyciel przekaże ją bezpośrednio osobie, która wykonała naprawę), czy też podatnik odbierze ją osobiście i sam dokona zapłaty – nie ma znaczenia z punktu widzenia przepisów prawa podatkowego regulujących problematykę kosztów uzyskania przychodów”.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com

Kategorie: PIT.