Najem po obniżonej cenie dla pracownika a składki ZUS

Przekazanie pracownikom korzyści w postaci uprawnienia do zakupu usługi najmu po obniżonej cenie korzysta z wyłączenia z podstawy wymiaru składek określonego w § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia z dnia 18 grudnia 1998 r. Zgodnie z tym przepisem nie stanowią podstawy wymiaru składek korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji.

Z literalnego brzmienia przepisu § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia z dnia 18 grudnia 1998 r. wynika, że aby dane świadczenie (korzyść materialna) korzystało z wyłączenia z podstawy wymiaru składek konieczne jest spełnienie następujących warunków:

  • przyznanie świadczenia wynika z układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu,
  • świadczenie polega na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne towarów lub usług.

Cel i funkcja przepisu § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia z dnia 18 grudnia 1998 r. wskazuje wyraźnie na to, iż jego treść odnosi się do wszelkich zagwarantowanych przepisami o wynagradzaniu świadczeń, za które pracownik ponosi częściową odpłatność.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.