Nagrody związane ze sprzedażą premiową – PIT

W myśl art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub…

28. Nagrody związane ze sprzedażą premiową

Kategorie: PIT.