Nadzwyczajne obostrzenie kary – KKS

W odniesieniu do nadzwyczajnego obostrzenia kary określonego w Kodeksie karnym skarbowym, należy podkreślić, że czynność ta ma charakter obligatoryjny. Przepis Kks zakłada, że stosując nadzwyczajne obostrzenie „sąd wymierza”, a nie fakultatywnie jak przed zmianą Kodeksu w 2007…

49. Nadzwyczajne obostrzenie kary