Nabywanie wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy korzystający równocześnie z innych statusów uprawniających do zwolnienia z akcyzy – Akcyza

Pośredniczący podmiot węglowy, nie znając przy dokonywanym zamówieniu przeznaczenia zamawianych wyrobów węglowych ma zawsze prawo nabywać je w ramach swojego statusu PPW, korzystając na tej podstawie ze zwolnienia. Ewentualna zmiana przeznaczenia nabytego towaru…

10. Nabywanie wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy korzystający