Nabycie usług związanych z nieruchomością od podmiotu zagranicznego – VAT

W przypadku nabycia usług od podatników nieposiadających siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby…

5. Nabycie usług związanych z nieruchomością od podmiotu zagranicznego

Kategorie: VAT.