Nabycie urządzeń wraz z montażem – VAT

Podatnik dokonuje nabycia urządzeń od nierezydenta wraz z montażem. Montaż oraz uruchomienie przez producenta (lub wskazany przez niego podmiot upoważniony) odbywa się w siedzibie podatnika na terytorium Polski. Z reguły jest tak, że ostateczny montaż i uruchomienie potwierdzane…

3. Nabycie urządzeń wraz z montażem

Kategorie: VAT.