Na dokumencie dostawy wyrobów węglowych (w brzmieniu sprzed dnia 20 września 2013 r.) może podpisać się upoważniony przez nabywców przewoźnik – Akcyza

W interpretacji indywidualnej z dnia 10 grudnia 2013 r. (ITPP3/443-455a/13/JK) Minister Finansów rozważył kwestię podpisu zamieszczanego na dokumencie dostawy przez osobę odbierającą wyroby węglowe.

Podatnik we wniosku interpretacyjnym wniósł zapytanie, czy w przypadku przemieszczania węgla w ramach sprzedaży określonej w art. 31a ust 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym (w brzmieniu sprzed dnia 20 września 2013 r.), bezpośrednio od pośredniczącego podmiotu węglowego (PPW) do innego PPW lub podmiotu, o którym mowa w art. 31a ust. 2 ustawy – potwierdzenie odbioru węgla przez PPW albo podmiot korzystający ze zwolnienia może być dokonane na dokumencie dostawy wystawionym przez Dostawcę – na podstawie § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu praz środków skażających alkohol etylowy – przez umocowanego przez Nabywcę przewoźnika transportującego na zlecenie kupującego PPW lub podmiot, o którym mowa w art. 31a ust. 2 ustawy?

W ocenie Organu, podmiot korzystający ze zwolnienia od akcyzy (PPW lub podmiot zwolniony na podstawie art. 31a ust. 2 ustawy) może odebrać nabyte wyroby węglowe od pośredniczącego podmiotu węglowego osobiście lub za pośrednictwem osoby, która go reprezentuje. Podpis podmiotu nabywającego wyroby węglowe, lub jego pełnomocnika, potwierdzający ich odbiór stanowi jednocześnie potwierdzenie przeznaczenia wyrobów węglowych określonego w dokumencie dostawy. Zgodnie z treścią załącznika nr 1a do ww. rozporządzenia, który określa wzór dokumentu dostawy wyrobów węglowych, podpis ze wskazaniem daty odbioru składa się w polu 14 tego dokumentu.

Tym samym – potwierdzenie odbioru węgla, w miejscu ich odbioru, np. na kolejowej stacji nadania lub magazynie na dokumencie dostawy, przez przewoźnika umocowanego przez Nabywcę do potwierdzania odbioru węgla jest prawidłowe i dopuszczalne.