Na co należy zwrócić uwagę organizują jubileusz powstania firmy?

Wydatki na organizację jubileuszu firmy, w tym zakup żywności, napojów czy szerzej rzecz ujmując – usług gastronomicznych, noclegowych, transportowych świadczonych w trakcie spotkania z wybranymi kontrahentami, przedstawicielami lokalnych władz czy zaproszonymi gośćmi niezależnie od miejsca i okoliczności podawania zakupionych artykułów oraz celu świadczenia zakupionych usług, stanowią koszty reprezentacji.
 
Chociaż rozumienie pojęcia „reprezentacja” w ciągu tego okresu czasu zmieniało się, a co za tym idzie zmieniało się ryzyko podatkowe kwalifikacji poszczególnych zdarzeń związanych z przyjmowaniem kontrahentów i klientów na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, to zmianie nie uległ pogląd, zgodnie z którym reprezentacja to zachowanie się podatnika „na zewnątrz”. W zakresie zagadnień związanych ze skutkami podatkowymi (na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych) uroczystości związanej z jubileuszem powstania firmy – należy wskazać, że organy podatkowe w obecnie wydawanych interpretacjach indywidualnych wyrażają pogląd, zgodnie z którym:

  1. wydatki na organizację jubileuszu firmy, w tym zakup żywności, napojów czy szerzej rzecz ujmując – usług gastronomicznych, noclegowych, transportowych świadczonych w trakcie spotkania z wybranymi kontrahentami, przedstawicielami lokalnych władz czy zaproszonymi gośćmi niezależnie od miejsca i okoliczności podawania zakupionych artykułów oraz celu świadczenia zakupionych usług, stanowią koszty reprezentacji i jako takie nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów.
  2. wydatki o ogólnym charakterze reklamowym, czynności związane z obsługą medialnej płaszczyzny działań, choć mogą one wpisywać się ciąg działań reklamowych, wizerunkowych, ze względu na skierowanie ich do konkretnej, ograniczonej, „zamkniętej”, czyli wyselekcjonowanej grupy osób tracą przymiot istotny dla pojęcia reklamy („powszechność”), a ich charakter reprezentacyjny staje się dominujący – stanowią koszty reprezentacji i jako takie nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów.
  3. wydatki ponoszone na zorganizowanie imprezy jubileuszowej na rzecz pracowników mogą stanowić koszty uzyskania przychodów, pod warunkiem ich właściwego udokumentowania oraz wykazania racjonalności dla osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.
  4. poniesione wydatki na zorganizowanie imprezy dla pracowników oraz zaproszonych gości, w sytuacji, gdy nie będzie możliwe wydzielenie i udokumentowanie wydatków przypadających na konkretnych uczestników (pracowników oraz pozostałych osób) nie będą mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Natomiast wydatki na zorganizowanie jubileuszu, w części dotyczącej pracowników, podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli będzie w stanie wyliczyć „osobokoszt” imprezy i wyodrębnić koszty stanowiące koszty uzyskania przychodu (dotyczące tej grupy uczestników imprezy) oraz koszty dotyczące osób pozostałych traktowane jako reprezentacyjne, a tym samym nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com

Kategorie: CIT.