Możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatków z tytułu zużycia energii elektrycznej oraz sposób ich dokumentowania – PIT

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 6 czerwca 2012 r., nr IBPBI/1/415-264/12/WRz rozstrzygnął kwestię dotycząca podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatków z tytułu…

17. Możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej

Kategorie: PIT.