Możliwości uznania blendu tytoniowego za wyrób akcyzowy

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 10 września 2013 r., nr IPTPP3/443A-37/13-2/BJ wypowiedział się w kwestii dotyczącej możliwości uznania blendu tytoniowego za wyrób akcyzowy oraz możliwość uznania wytwarzania i pakowania blendu tytoniowego za produkcję wyrobów tytoniowych w ujęciu ustawy o podatku akcyzowym.

Nadanie podmiotowi statusu pośredniczącego podmiotu tytoniowego następuje na wniosek podatnika. Podatnik dokonujący obrotu suszem tytoniowym nie jest zatem bezwzględnie zobowiązany do uzyskania statusu pośredniczącego podmiotu tytoniowego. Przepisy ustawy o podatku akcyzowym nie umożliwiają natomiast nadania statusu pośredniczącego podmiotu tytoniowego z urzędu. Posiadanie tego statusu jest bowiem prawem podmiotu (dającym przy spełnieniu odpowiednich warunków przywilej obrotu suszem tytoniowy bez naliczania podatku akcyzowego) a nie obowiązkiem.

W ocenie organu podatkowego nie zmienia to jednak faktu, iż w przypadku sprzedaży przez rolnika lub pośredniczący podmiot tytoniowy suszu tytoniowego innemu podmiotowi niż skład podatkowy lub pośredniczący tytoniowym, sprzedaż ta jest przedmiotem opodatkowania podatkiem akcyzowym.

W przypadku gdy nabywcą suszu tytoniowego jest podmiot niebędący składem podatkowym lub pośredniczącym podmiotem tytoniowym, sprzedaż suszu tytoniowego w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, a sprzedawca winien złożyć odpowiednią deklarację podatkową i uiścić należny podatek akcyzowy stosownie do art. 9b ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 24a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r.

Mając na uwadze powyższe przepisy prawa podatkowego oraz opis zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że mieszanka liści tytoniu opisana we wniosku jako blend tytoniowy, niebędąca wyrobem tytoniowym w rozumieniu ustawy jest jednak wyrobem akcyzowym, gdyż wypełnia definicję suszu tytoniowego zawartą w 99a ust. 1 ustawy.

Natomiast wytwarzanie i pakowanie blendu tytoniowego będącego wyrobem akcyzowym, lecz niebędącego wyrobem tytoniowym w rozumieniu ustawy nie wypełnia definicji produkcji wyrobów tytoniowych zawartej w art. 99 ust. 1 ustawy.’’

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com