Możliwości pomniejszenia przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej o udzielone nabywcom leków bonifikaty – PIT

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 22 listopada 2012 r., nr IPTPB1/415-515/12-6/AG rozstrzygnął kwestię dotycząca podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości pomniejszenia przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej…

29. Możliwości pomniejszenia przychodu z prowadzonej działalności

Kategorie: PIT.