Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nieodliczonego podatku od towarów i usług od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy. W myśl art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a) tiret drugi ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów podatku od towarów i usług, z tym że jest kosztem uzyskania przychodów podatek naliczony w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi nie przysługuje obniżenie  kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług – jeżeli naliczony podatek od towarów i usług nie powiększa wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej. Jak stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 12 maja 2016 r. (IBPB-1-2/4510-319/16/BKD) podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów nieodliczony podatek od towarów i usług od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi objętymi 50% prawem do odliczenia.

Podsumowując, w przypadku poniesienia wydatku związanego z pojazdem objętym ograniczonym prawem do odliczenia, podatnik może zaliczyć nieodliczalny podatek naliczony do kosztów uzyskania przychodów.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com

 

Kategorie: CIT.