Możliwość odliczania podatku naliczonego z faktur zawierających nazwę skróconą firmy bez konieczności wystawiania do nich not korygujących – VAT

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego z dnia 21 listopada 2012 r. nr ITPP1/443-1043/12/AP rozstrzygnął kwestię dotyczącą podatku od towarów i usług w zakresie sposobu określenia nabywcy na fakturach, umożliwiającego…

3. Możliwość odliczania podatku naliczonego z faktur zawierających nazwę

Kategorie: VAT.