Możliwość obniżenia kwoty akcyzy należnej od piwa wyprodukowanego w składzie podatkowym – Akcyza

Zgodnie z art. 21 ust. 8 ustawy o podatku akcyzowym, kwota akcyzy należna od danych wyrobów akcyzowych wyprodukowanych w składzie podatkowym lub poza składem podatkowym zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 1 może być obniżona o akcyzę zapłaconą od zużytych do ich wyprodukowania składników będących wyrobami akcyzowymi. Zarówno piwo, jak i energia elektryczna są wyrobami akcyzowymi, przy czym piwo należy do wyrobów które, co do zasady, muszą być produkowane w składzie podatkowym.

Energia elektryczna zużywana w składach podatkowych produkujących piwo bezpośrednio do produkcji piwa niewątpliwie jest wyrobem akcyzowym zużywanym do produkcji innego wyrobu akcyzowego. Jeżeli jest ona nabywana z akcyzą (co do zasady tak będzie) – podatnik będzie miał prawo do obniżenia kwoty akcyzy od piwa o kwotę zapłaconej przy nabyciu energii.

Takie stanowisko zajął również Minister Finansów w interpretacji indywidualnej z dnia 23 lutego 2011 r. (IPPP3/443-1163/10-2/KB).