Możliwość kontynuowania amortyzacji inwestycji w obcym środku trwałym w sytuacji nabycia tego środka trwałego – CIT

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego z dnia 12 marca 2012 r. nr ITPB3/423-659/11/PST rozstrzygnął kwestię dotyczącą podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości kontynuowania amortyzacji inwestycji w obcym…

21. Możliwość kontynuowania amortyzacji inwestycji w obcym

Kategorie: CIT.