Moment zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów – CIT

Wyrokiem z dnia 19 grudnia 2012 r., sygn. akt I SA/Gl 575/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach  uznał, iż faktyczna data dokonania zapisu w księgach rachunkowych nie może zmieniać kwalifikacji danego wydatku i wpływać na moment zaliczenia go jako kosztu w rozumieniu…

22. Moment zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów

Kategorie: CIT.