Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych z tytułu zawarcia umowy kontraktu menadżerskiego– CIT

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art…

19. Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków

Kategorie: CIT.