Moment zaliczenia do kosztów podatkowych skapitalizowanych odsetek od kredytów – CIT

Treść art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wskazuje, że kosztem uzyskania przychodu są wydatki na skapitalizowane odsetki od kredytów. W dacie kapitalizacji odsetek podatnik nie ma prawa do ich zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów…

23. Moment zaliczenia do kosztów podatkowych skapitalizowanych odsetek

Kategorie: CIT.