Moment ujęcia w deklaracji faktury korygującej – VAT

Moment ujęcia w deklaracji VAT-7 faktury korygującej zwiększającej cenę budzi wątpliwości podatników jak i organów podatkowych. Co do zasady należy uznać, że moment ujęcia takiej faktury korygującej w deklaracji podatkowej jest uzależniony od przyczyny wystawienia faktury…

6. Moment ujęcia w deklaracji faktury korygującej

Kategorie: VAT.