Moment rozpoznania wydatków na objęcie udziałów upadłego podatnika jako kosztów podatkowych – CIT

Kwestię momentu rozpoznania wydatków na objęcie udziałów jako kosztów uzyskania przychodów poprzez „formułę” braku uwzględnienia tych wydatków w przychodach, należy analizować w oparciu o art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób…

25. Moment rozpoznania wydatków na objęcie udziałów upadłego podatnika

Kategorie: CIT.