Moment rozpoznania przychodu z tytułu refakturowania energii elektrycznej – CIT

Zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie…

26. Moment rozpoznania przychodu z tytułu refakturowania energii elektrycznej

Kategorie: CIT.