Moment rozpoznania przychodu z tytułu pobytu sylwestrowo – noworocznego – CIT

Stosownie do art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane…

24. Moment rozpoznania przychodu z tytułu pobytu sylwestrowo

Kategorie: CIT.