Moment rozpoczęcia korekty wieloletniej – VAT

Podatnicy często dokonują nakładów inwestycyjnych z tytułu nabycia czy też wytworzenia środków trwałych bądź wartości niematerialnych i prawnych. Podatnicy, którzy stosują wskaźnik proporcji do odliczenia podatku naliczonego, mają obowiązek…

6. Moment rozpoczęcia korekty wieloletniej

Kategorie: VAT.