Moment powstania przychodu ze zbycia udziałów, gdy wynagrodzenie określone zostało w ratach – PIT

Przychodami ze zbycia udziałów są przychody należne choćby jeszcze nie otrzymane. W przepisach brak jest definicji określenia „przychody należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane”. W opinii autora, za przychód należny to taki przychód, który przysługuje drugiej stronie w następstwie…

22. Moment powstania przychodu ze zbycia udziałów

Kategorie: PIT.